A Learner Corpus-Based Study on the Use of English Prepositional Verbs of Turkish EFL Learners


AYBEK S., CAN C.

in: Language in Focus: Contemporary Means and Methods in ELT and Applied Linguistics, Can C., Patsala P., Tatsioka Z., Editor, Lychnos-Printhouse, Athens, pp.51-78, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Lychnos-Printhouse
  • City: Athens
  • Page Numbers: pp.51-78
  • Editors: Can C., Patsala P., Tatsioka Z., Editor
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

A LEARNER CORPUS-BASED STUDY ON THE USE OF ENGLISH PREPOSITIONAL VERBS BY TURKISH EFL LEARNERS

As  learner  corpora  have  presently  become  readily  accessible,  it  is  now practical to examine interlanguage errors and carry out error analysis (EA) on  learner-generated  texts.  The  data  available  in  a  learner  corpus  enables researchers  to  investigate  authentic  learner  errors  and  their  respective frequencies  in terms  of types  and tokens  as  well as  contexts  in which they regularly  occur.  The  need  to  consider  these  authentic  learner  errors  in  the design   of   useful   language   learning   programs   and   remedial   teaching materials  has  been  widely  emphasised  by  many  researchers  (see,  for example,  Juozulynas,  1994;  Mitton,  1996;  Cowan,  Choi,  &  Kim,  2003; Ndiaye & Vandeventer Faltin, 2003; Allerton et al., 2004). This study aims at  analysing  the  errors  pertaining  to  the  use  of  prepositional  verbs  by Turkish EFL learners across six distinct proficiency levels, A1-A2; B1-B2; C1-C2, as defined by the Common European Framework  of Reference  for Languages (CEFR) (Council of Europe, 2001).  Prepositional  verbs  (PVs)  are  classified  under  the  category  of lexical  items  called  multiword  items  (MWIs),  or  multiword  expressions (MWEs) according to Baldwin (2005). These lexical items  include idioms, phrasal   verbs,   prepositional   verbs,   stock   phrases,   prefabrications, and formulaic sequences. They are built with two or more words  in the mental lexicon enabling learners to sound more native-like as claimed by Gardner and Davies  (2007). The literature in this  area highlights  the  importance of prepositional  verbs  in  L2  learning  (Tetreault  &  Chodorow,  2008;  Hong et al., 2011);  however, there  is  a  lack  of  empirical  studies  of  these  verbs  in ESL and EAP writing. The corpus to be used in this particular study is the Cambridge  Learner  Corpus  (CLC),  the  largest  annotated  test  performance corpus which  enables  the  investigation  of  the  linguistic  and  rhetorical features  of  the  learner  performances  in  CEFR  proficiency  bands.  The approach  of  this  study  uses  the  techniques  of  computer  corpus  linguistics and has  its roots  in  the  Error  Analysis  framework  as  proposed  by  Corder (1973): identification, description, classification and explanation of errors.

Keywords: Learner corpus, error analysis, English as a foreign language, prepositionals verbs

YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE İLGEÇLİ EYLEM KULLANIMLARI ÜZERİNE DERLEME DAYALI BİR ÇALIŞMA

Yabancı dil olarak İngilizce alanında öğrenici derlemlerinin yaygınlaşması ile birlikte, öğreniciler tarafından hedef dilde yazılmış metinleri kullanarak aradil hatalarını incelemek ve çözümlemek olası hale gelmiştir. Öğrenici derlemlerinin oluşturulması ile elde edilen veriler, bağlamları içerisinde düzenli bir örüntü içerisinde oluşan özgün hataların bireysel sıklıklarını tür ve türce bazında çözümleyerek, araştırmacılara aradil sürecinde oluşan hedef dilden sapmaları inceleme ve yorumlama olanağını sağlamaktadır. Bu özgün aradil hatalarının, dil öğretim öğrenceleri ve çözüme yönelik kaynak üretmede göz önüne alınmasının gerekliliği birçok araştırmada önemle vurgulanmıştır (örneğin, Juozulynas, 1994; Mitton, 1996; Cowan, Choi, & Kim, 2003; Ndiaye & Vandeventer Faltin, 2003; Allerton et al., 2004). Bu çalışma, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (Council of Europe, 2001) tarafından belirlenmiş olan altı dil yeterlilik düzeyinde (A1-A2; B1-B2; C1-C2) yabancı dil olarak İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin yazılı dillerinde yaptıkları İngilizce ilgeçli eylem öbeklerinin kullanım hatalarına odaklanarak incelemeyi ve bu hataların kaynaklarına yönelik çözümleme yapmayı amaçlamaktadır.

            İlgeçli eylemler (PV'ler), Baldwin (2005) 'e göre çoklu sözcük öğeleri (MWIs) veya çok sözcüklü ifadeler (MWE) adı verilen sözcükler ulamı altında sınıflandırılmaktadır. Bu sözlüksel birimler, deyimler, öbeksi eylemler, ilgeçli eylem öbekleri, basmakalıp sözler ve kalıplaşmış anlatım dizilerini içerir. Bunlar, zihinsel sözlükçede iki veya daha fazla sözcük ile oluşturulur, yabancı dilde bunların kullanımı ile öğrenciler Gardner & Davies'in (2007) de dediği üzere anadil kullanımına daha çok yaklaşmaktadırlar. Bu alandaki alanyazın ikinci dil öğreniminde ilgeçli eylemler öbeklerinin önemini vurgulamaktadır (Tetreault & Chodorow, 2008; Hong, Rahim, Hua ve Salehuddin, 2011); Bununla birlikte, Özel ve Akademik Amaçlı yabancı dil yazılı anlatım alanlarında bu eylemlere yönelik çalışmalar yeterince yapılmamıştır. Bu çalışmanın yaklaşımı bilgisayar derlembilimi yöntemlerini kullanarak ve Corder'ın (1973) önerdiği Hata Çözümlemesini çerçevesinde araştırma yapmayı kapsamaktadır. Corder’ın bu yaklaşımda önerdiği adımlar hatayı belirleme, tanımlama, sınıflandırma ve açıklama olarak belirlenmiştir.  Çalışmada veri tabanı olarak kullanılacak derlem, alandaki en geniş yabancı dil olarak İngilizce öğrenici derlemi Cambridge Learner Corpus olacaktır. Derlemin Türk öğrencilerin 1992 yılından beri yapılmış tüm Cambridge dil sınavlarındaki yazılı bölümleri çözümlemeye alınacak ve SkecthEngine derlem sayısal çözümleme araçları ile hatalar ve bağlamları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenici derlemleri, hata çözümlemesi, yabancı dil olarak Ingilizce öğretimi, ilgeçli eylem öbekleri