Mersin ilinde Pestisit Satıcılarında Pestisitlerle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi


ACAR O., AKBABA M. , ÖTEGEN V. R. , DENİZ S., İLTER H.

4. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 25 - 29 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri