Akut inferior miyokard enfarktüsü ile prezente olan kist hidatik rüptürü


DİŞEL N. R. , AÇIKALIN AKPINAR A. , ÇAĞLIYAN Ç. E. , DEVECİ O. S.

11. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye