Fen Ve Teknoloji Dersi Isı-Sıcaklık Konusunda Hazırlanan Simülasyon Tabanlı Bir Yazılımın Ilkögretim 5.Sınıf Ögrencilerin Akademik Basarılarına Ve Kalıcılıga Etkisi


Atam O., TEKDAL M.

I. Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.635-651

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.635-651

Özet

Bu çalışmada, Fen ve Teknoloji dersi ısı-sıcaklık konusunda hazırlanan simülasyon 
tabanlı bir yazılımın İlköğretim 5.sınıf öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi 
araştırılmıştır. 
 
 Çalışma 2005-2006 öğretim yılında Osmaniye Merkez Münire Hanım İlköğretim 
Okulu’ndaki 5. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemi 36’sı deney ve 36’sı 
kontrol grubu olmak üzere 72 öğrenciden rastgele seçilerek oluşturulmuştur. Kontrol grubuna 
mevcut yöntem uygulanırken, deney grubuna ise araştırmacılar tarafından geliştirilen 
simülasyon temelli, oluşturmacı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen yazılım doğrultusunda 
öğretim yaptırılmıştır. 
 
Araştırmacılar tarafından geliştirilen 26 soruluk akademik başarı testi, öntest, sontest 
ve kalıcılık testi olarak gruplara uygulanmış ve veriler toplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda 
deney ve kontrol grupları arasında öğrencilerin akademik başarıları açısından deney grubu 
lehine anlamlı bir fark bulunmuş olup, öğrenilen bilgilerin kalıcılığı açısından da yine deney 
grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.