YERDE YETİŞTİRİLEN KANATLILARDAN ELDE EDİLEN SOFRALIK YUMURTALARIN MİKROBİYOLOJİK FLORA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI