preeklampsi tanısı alan gebelerin sosyal destek ve anksiyete düzeylerinin prenatal bağlanmaya etkisi


KARA P., NAZİK E.

5. uluslararası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 Ekim 2017