DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE KONUT TALEBİ İÇİNTÜRKİYE İLLERİNİN UYGUN KÜMELEME YÖNTEMİYLESINIFLANDIRILMASI


çelik c., AKAY Ö. , KIRAL G.

Akademik Hassasiyetler, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Akademik Hassasiyetler