Primer gastrik malign melanoma: olgu sunumu ve yaklaşım


ATAR C., DALCI K.

4. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 28 Şubat - 01 Mart 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye