SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA TEDARİK ZİNCİRİ: Enerji Tüketimi-Üretimi ve Sera Gazı Emisyonları


Öztürk H. H.

Lambert Academic Publishing, Beau Bassin-Rose Hill, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Lambert Academic Publishing
  • City: Beau Bassin-Rose Hill

Abstract

Küresel ölçekte 2050 yılında dünya nüfusunun artan gıda talebini karşılamak için, gıda üretiminin % 60 oranında artırılması gerekecektir. Küresel gıda sektörü enerji tüketimine bağımlıdır. Küresel enerji ve su talebi, nüfus artışı ve ekonomik büyüme nedeni ile 2030 yılına kadar % 40 oranında artacaktır. Gıda sektörü küresel tüketici enerji talebinin % 30’undan fazlasını oluşturmaktadır ve küresel sera gazı emisyonlarının % 20’sinden fazlasını üretmektedir. Gıda tedarik zincirinde; nakliye, dağıtım ve perakende işlemlerinde tüketilen enerji miktarları yaşam döngüsü analizleri (LCA) ile belirlenmektedir. LCA karşılaştırmaları ile mevcut gıda üretim seçeneklerinin etkileri ve değişen talebin potansiyel etkileri konusunda yararlı göstergeler belirlenebilir. Gıda tedarik zincirlerinden ve tüketim alışkanlıklarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının başlıca olumsuz etkileri değişiklik gösterir. Zaman içinde gıda sektöründen kaynaklanan toplam sera gazı emisyonlarındaki değişiklikler, özellikle üretim ve tedarik maliyetleri ile bağlantılı olduğunda, sistem verimliliğinin yararlı göstergeleri olabilir.