YEREL PAZARLAR VE TOPLUM DESTEKLİ TARIM: DÜNYADA UYGULANAN ÖRNEKLER


Creative Commons License

ÖZTORNACI B., VEZİROĞLU P.

3. ASEAD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 5 - 07 May 2018, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, NATO has turned into a highly operational organization with a series of eclectic
missions. With the NATO’s undertaking a series of different and challenging operational engagements, the
strategic concepts have undergone a revision and the public diplomacy has been included in the policy.
NATO has benefited from public diplomacy in order to improve its effectiveness and attain international
objectives by stating that cooperation and security should be actively used besides collective defense and
crisis management. In this context, as a public diplomacy actor which aims to protect individual freedoms,
rule of law and democratic values, NATO has introduced a different framework in its operations. Within this
scope, the aim of this study is to examine the effect of the implemented operations and strategic concepts on
the transformation of NATO and how they are used in terms of public diplomacy.

Son yıllarda NATO, eklektik bir dizi misyona sahip yüksek düzeyde operasyonel bir organizasyona
dönüşmüştür. NATO’nun farklı ve zorlu bir dizi operasyonel angajmana girmesi ile stratejik konseptlerde bir
revizyon yaşanmış ve kamu diplomasisi politikalarda yer almıştır. Kolektif savunma ve kriz yönetiminin
yanında işbirliği ve güvenliğin aktif bir şekilde kullanılması gerektiğinin belirtilmesi ile NATO, etkisini
arttırabilmek ve uluslararası hedeflere ulaşabilmek için kamu diplomasisinden yararlanmıştır. Bu bağlamda
bireysel özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü ve demokratik değerleri korumayı hedefleyen bir kamu
diplomasisi aktörü olarak NATO’nun operasyonlarında farklı bir şablon ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda söz
konusu çalışmanın amacı, yürütülmüş operasyon ve stratejik konseptlerin NATO’nun dönüşümüne etkisini
incelemek ve kamu diplomasisi perspektifinde nasıl kullanıldığını ele almaktır.