Metal Filament İçeren İpliklerden Üretilen Süprem Örme Kumaşların Farklı Doğrultulardaki Yüzey Özdirençlerinin İncelenmesi


ÖZKAN İ.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.153-160, 2018 (SCI-Expanded)

Abstract

In this study, surface resistivity of knitted fabrics produced by yarns including conductive copper / steel monofilament and metallized silver multifilament were investigated. In this context, conductive filaments are combined with textured polyester yarns by commingling technique. Produced yarns were knitted to single jersey. Surface resistivity tests were applied to the fabric samples at wale and course directions. Surface structures of the yarns and fabrics were examined in detail with microscope images. The obtained results were statistically analyzed and evaluated comparatively. As a conclusion, knitted fabrics produced by yarns including multifilament have a lower surface resistivity.

Keywords: Commingling, Metal filament, Metallized filament, Knitted fabric, Surface resistivity

Bu çalışmada bakır/çelik monofilament ve metalize gümüş multifilament içeren ipliklerden üretilen örme kumaşların farklı doğrultulardaki yüzey özdirenç değerleri incelenmiştir. Bu kapsamda iletken filamentler eşkarıştırma tekniği kullanılarak tekstüre polyester iplikler ile birleştirilmiştir. Üretilen metal içerikli ipliklerden süprem örgü yapısında numune kumaşlar üretilmiştir. Üretilen numune kumaşlara sıra ve çubuk doğrultusunda yüzey özdirenç testleri uygulanmıştır. Mikroskop görüntüleri kullanılarak iplik ve kumaş numunelerinin yüzey yapıları detaylı olarak incelenmiştir. Veriler istatistiksel teknikler ile analiz edilmiş ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları metal içerikli ipliklerden üretilen örme kumaşların daha düşük özdirenç değerine sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Eşkarıştırma, Metal filament, Metalize filament, Örme kumaş, Yüzey özdirenç