Entomological survey for sandfly fauna in Imamoglu province(Cotaneous Leishmaniasis Endemic Region), ADANA, TURKEY


KAVUR H. , EROĞLU F., EVYAPAN G., KOLTAŞ İ. S. , ALPTEKİN D.

E-SOVE, Selanik, Yunanistan, 13 - 17 Ekim 2014, cilt.19, no.40, ss.131

  • Cilt numarası: 19
  • Basıldığı Şehir: Selanik
  • Basıldığı Ülke: Yunanistan
  • Sayfa Sayıları: ss.131

Özet

Leishmaniasis Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde sıklıkla görülmekte olan ve ülkemizde kutanöz (KL) ve viseral (VL) adında iki klinik formunun tespit edildiği bir hastalıktır. Türkiye’de kutanöz leishmaniasis olguları kayıt edildiğinde, Adana ilinde kutanöz leishmaniasis olgu miktarının % 10-13 arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma projemizin amacı, kutanöz leishmaniasis hastalığı için endemik bir odak noktası olan Adana İli, İmamoğlu İlçesinde, bu hastalığın omurgasız vektörü olarak bilinen Phlebotomus (P.) cinsi kum sineklerinin türlerini belirlemektir.

Toplam 657 kum sineği örneği, 20 gecede, 100 adet ışıklı tuzak kullanılarak Ağustos 2013 ve Temmuz 2014 dönemlerinde toplanmıştır. Tür tayinleri birçok tayin anahtarı ve çizimden yararlanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak, 6 adet Phlebotomus cinsine ait tür tespit edilmiştir; P. tobbi (% 50,3), P. papatasi (% 34), P. perfiliewi (% 2,9), P. sergenti (% 0,4), P. neglectus/syriacus (% 0,8), ve Sergentomyia spp. (% 11,5). Ayrıca, dişi/erkek oranı 0,84 olarak bulunmuştur.

Kum sineği faunasındaki bu zengin kompozisyona rağmen, P. tobbi, dominant tür olarak tespit edilmiştir. P. tobbi türünün dominant olarak belirlendiği Üçtepe, Malıhıdırlı, Çörten, Sayca ve Sokutaş köyleri kutanöz leishmaniasis hastalığı bulaşında riskli bölgeler olarak tespit edilmiştir.  Bununla birlikte, kutanöz leishmaniasis hastalığı için endemik bir alan olan Adana, İmamoğlu ilçesinde ilk kez kum sineği faunası çalışması yapılarak bu bölgedeki türler belirlenmiştir.

 

Anahtar Sözcükler: Kum sineği, fauna, tür tayini, leishmaniasis, İmamoğlu

Leishmaniasis is widespread on most countries in the Mediterranean Basin and it is also present in two clinical forms, cutaneous (CL) and visceral (VL), in Turkey. When CL were recorded in Turkey, approximately 10 to 13% of cases were reported from Adana every year. This paper presents the results of an entomological survey in an endemic focus of cutaneous leishmaniasis in Imamoglu province of Adana in Turkey.

We collected 654 sandfly specimen using 100 light traps in 20 nights in August, 2013 and July 2014. The identification of the species was done using several keys and previous drawings. A total of six Phlebotomus species were identified as follows; P. tobbi (50.3%), P. papatasi (34.%), P. perfiliewi (2.9%), P. sergenti (0.4%), P. neglectus/syriacus (0.8%), and Sergentomyia spp. (11.5%). In addition, female/male rate was found to be 0.84.

Although the differences in sandfly fauna composition, P. tobbi was found to be dominant species. The five villages (Uctepe, Malihidirli, Corten, Sayca and Sokutas), where P. tobbi is found as a dominant species, have CL transmission risk. Furthermore, best of our knowledge it is the first study for sandfly fauna with fifteen villages where endemic focus of cutaneous leishmaniasis in Imamoglu province of Adana, Turkey.

 

Keywords: Sand fly, fauna, identification, leishmaniasis, Imamoglu