The general characteristics of sleep and sleep disorders in bipolar euthymic patients


Creative Commons License

KESKİN N., Tamam L.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, sa.2, ss.387-397, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 43 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17826/cumj.368451
  • Dergi Adı: CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Sayfa Sayıları: ss.387-397

Özet

Amaç: Bu çalışmada ötimik dönemde olup, sorulunca uyku sorunu bildiren hastalarda uykunun genel özellikleri ile görülen uyku bozukluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bipolar Bozukluk Birimi’ne ayaktan başvuran ve “Genel olarak uyku düzeninizden memnun musunuz? Son 1 yıldır uyku düzeninizden memnun muydunuz?” sorularından en az birine “hayır” ve / veya “Başkalarının gözlemine göre uykunuzda sorun var mı?” sorusuna “evet” yanıtı veren 18-65 yaş arası 57 hasta alındı.Sosyodemografik Veri Formu ve Bipolar Bozukluk Veri Formu dolduruldu. Genel Uyku Anketi (GUA) ile uykunun genel özellikleri ve uyku bozuklukları sorgulandı. Tüm hastalar Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ)’ni doldurdu. Bulgular: Uykuyu başlatma, sürdürme ve sonlandırma evrelerinde sıklıkla sorun yaşadığı gözlenen hastaların %43.9’unun 10 saatten fazla uyuduğunu, %54.4’ünün horladığını, % 1.8’inin uyku apnesi yaşadığını bildirdiği gözlenmiştir. Hastaların %36.8’inin uyku sorunlarının mevsimsel özellik gösterdiği saptanmış, uyku sorunları çoğunlukla ikincil ve ruhsal kökenli olarak tanımlanmıştır. Sonuç: BPB’un ötimik dönemlerinde uyku bozuklukları oldukça sık görülen, tedavi için başvuru nedeni olmayan, gözden kaçan ve hastalık seyri, işlevsellik ve yaşam kalitesi üzerine etkileri iyi bilinen bozukluklar olup, BPB tanılı her hastanın uyku alışkanlıkları, yapısı ve bozuklukları açısından ayrıntılı olarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Purpose: The aim of this study was to assess sleep characteristics and sleep disorders in bipolar euthymic patients who declared to have sleep problems when asked. Material and Methods: A total of 57 outpatients aged 18-65 who said “no” to “Are you generally satisfied with your sleep pattern? Have you been satisfied with your sleep pattern for last one year?” questions (at least one of them) and / or said “yes” to “Is there a problem with your sleep according to others’ observations” question and have been followed in Bipolar Disorder Unit of Department of Psychiatry, Cukurova University Medical School were included in the study. A data form for socio-demographic features and another form for clinical characteristics of bipolar disorder have been completed. The general features of sleep were investigated by General Sleep Questionnaire (GSQ). All patients completed Epworth Sleepiness Scale (ESS). Results: The patients had problems in initiation, maintenance and termination of sleep frequently and 43.9% of sample group reported to sleep more than 10 hours a day, 54.4% to snore and 1.8% to have sleep apnea. Sleep disturbances were seasonal in 36.8% of sample group and were commonly defined as secondary and psychogenic. Conclusion: Sleep disorders are frequently seen in euthymic bipolar patients, rarely result with hospital admissions and are frequently overlooked. Their negative effects on illness course, functionality and quality of life are well known. All patients with bipolar disorder should be examined in detail in terms of sleep habits, sleep structure and sleep disorders