Deneysel Siyatik Sinir Yaralanmasında Betametazon ve Sinir Büyüme Faktörünün Sinir Rejenerasyonuna Ultrastrüktürel Etkisi


SENCAR GÜNDOĞDU L., Güven M., TULİ A., GÜNAY İ., KAHRAMAN İ., POLAT S.

18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Turkey, 26 - 29 August 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes