Sürdürülebilir Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Mali Kural Önerisi


Creative Commons License

YURDADOĞ V. , AKÇA H. , BOZATLI O.

Yönetim ve Ekonomi, vol.26, no.2, pp.651-675, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Yönetim ve Ekonomi
  • Page Numbers: pp.651-675

Abstract

The main purpose of this study is to propose a fiscal rule to put the Turkish Social Security System on a sustainable and effective basis. Although there are many studies on the fiscal rule on the studies in Turkish, any available study on the fiscal rule has been found in the social security system. As the studies aside from the Turkish is examined, it has been observed that the European Union countries applied fiscal rules for social security system since 1992. In this study, a fiscal rule was proposed for the Turkish Social Security System in line with the European Union case. In addition, it was determined that the 65th article of the Constitution was generally approached legally in the national literature and that the fiscal and economic impacts of the considered article on the Turkish Social Security System were neglected and a new interpretation was proposed in accordance with the proposed fiscal rule framework. As a result of the analysis, it was emphasized that the proposed fiscal rule framework for controlling the unsustainable deficits of the Turkish Social Security system is not a definite solution, but that the proposed institutional arrangements with this framework would provide significant improvements.

Keywords: Turkish Social Security System, Constitution and 65.Article, Fiscal Rule, Social Security Deficits

JEL Classification: H55, H60 

Bu çalışmanın temel amacı; Türk Sosyal Güvenlik Sistemini sürdürülebilir ve etkin bir temele oturtmak için mali kural önerisinde bulunmaktır. Türkçe literatürde mali kural ile ilgili birçok çalışma olmakla beraber sosyal güvenlik sisteminde mali kurala yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Türkçe dışındaki literatür incelendiğinde ise özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin 1992 yılından bu yana sosyal güvenlik sistemi için mali kural uyguladıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği örneklerinden de hareketle Türk Sosyal Güvenlik Sistemi için mali kural önerisinde bulunulmuştur. Ayrıca ulusal yazında Anayasanın 65.maddesine genellikle hukuksal açıdan yaklaşıldığı ve söz konusu maddenin Türk Sosyal Güvenlik Sistemine yönelik mali ve iktisadi etkilerinin ihmal edildiği tespit edilerek önerilen mali kural çerçevesi ile uyumlu olarak yeni bir yorum önerisinde bulunulmuştur. Analiz sonucunda Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin sürdürülemez düzeyde olan açıklarını kontrol altına almak adına önerilen mali kural çerçevesinin kesin bir çözüm olmadığı ancak bu çerçeve ile birlikte önerilen kurumsal düzenlemelerin yapılmasının kayda değer şekilde iyileşmeler sağlayacağı vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, Anayasa ve 65.madde, Mali Kural, Sosyal Güvenlik Açıkları

JEL Sınıflandırması: H55, H60