The Investigation of Environmental Impacts Induced by Blasting andAn Example of Practice


Kılıç A. M., Kahraman E.

Proceedings of the 8th International Aggregates Symposium, Kütahya, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, no.1, pp.103-112

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103-112
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Blasting which has a wide usage area in opencast mining cause environmental problems. These problems are vibration (tremors), air shock (noise), fly-rock, dust and polluting gases. Consisting of environmental impacts is creating fear and anxiety in people of the region. This study examined of environmental problems resulting from blasting operations at limestone quarry in Adana, Karaisalı, Karadiken region. These effects are evaluated whether the acceptable limit with laws and regulations in our country.

Açık ocak madenciliğinde geniş kullanım alanı olan patlatma, çeşitli çevresel sorunlara sebep olmaktadır. Bu sorunlar; titreşim (yer sarsıntısı), hava şoku (gürültü), kaya fırlaması, toz ve kirletici gazlardır. Oluşan çevresel etkiler bölgedeki halkta korku ve endişe yaratmaktadır. Bu çalışmada Adana ili, Karaisalı ilçesi, Karapınar bölgesinde bulunan taş ocağında yapılan patlatma işlemlerinin çevresel etkileri incelenmiştir. Bu etkilerin ülkemizdeki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, kabul edilebilir sınırlarda olup olmadığı değerlendirilmiştir