Kilikya: Toros ve Amanoslar'ın Gölgesinde Kültürlerin Buluştuğu Nokta


Girginer K. S., Uygur S.

Homer Kitabevi, İstanbul, 2014

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: Homer Kitabevi
  • City: İstanbul
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Our archaeological guides are written by well-known archaeologists in the hope that they might evoke the spirit of these sites for anyone interested in the remains of Anatolian civilizations. Illustrated with beautiful photographs, equipped with helpful plans and drawings, they are essential resources for travelers in Turkey.
Cilicia played a very important role in the history of civilizations, with its extensive arable lands and its position as a bridge between Anatolia, Mesopotamia and the Eastern Mediterranean, connecting these areas by land, sea and rivers. At the same time, Cilicia created its very
own culture, and its peoples carried this culture to other regions, founded independent states, and recorded their languages already in ancient times. It is one of the few regions where over the centuries great inventions were made and major developments occurred in religion, literature, medicine, pharmacy, philosophy, magic and divination. The most important reason for writing this book is to introduce the archaeological and cultural heritage of Cilicia
as well as its natural beauty in a convenient handbook, in both English and Turkish, while also summarizing recent developments in the region. It serves not only as a travel
guide, but also presents spectacular images of the region. Several travel routes leading from west to east within the region are suggested. It is expected that especially tourism professionals will benefit from this publication.

 

Bu kitabı yazmak istememizdeki en önemli nedenler arasında, hem Türkçe hem de İngilizce nüshasının rahat taşınabilmesi ve özet bilgilerden oluşarak bölgedeki yeni gelişmelerin de anlatılacağı bir nevi gezi güzergâh rehberi mantığıyla ve güzel görüntülerle Kilikya bölgesinin hem arkeolojik kültür mirası, hem de doğal güzelliklerinin tanıtılması amacı güdülmüştür. Bu kitapta Kilikya’nın en batısından başlanarak doğuya doğru bir takım gezi güzergâh önerileri de oluşturulmuştur. Özellikle bu yayından Turizm camiasının da yararlanması beklentilerden birisidir. Kilikya, kara, deniz ve nehirler üzerinden sağladığı ulaşım, Anadolu ve Mezopotamya ile Doğu Akdeniz arasındaki köprü konumu, tarıma elverişli geniş toprakları ile uygarlık tarihi açısından çok önemli bir bölgedir. Mezopotamya dünyası ile Orta Anadolu ve Ege bölgesi
arasında bir köprü olmakla kalmamış, kendine özgü kültürler de yaratmıştır. Bunları başka bölgelere taşımış, bağımsız devletler kurmuş, dilini en eski devirlerden beri yazıya geçirmiş; din, edebiyat, tıp, eczacılık, felsefe, büyücülük ve falcılık konularında büyük gelişmelerin ve
icatların yapıldığı, eski dünyanın nadir bölgelerinden biri olmuştur.