Türkiye de Yapılan Ampirik Çalışmalar Işığında Vergi Aflarının Değerlendirilmesi - Evaluation of Tax Amnesties in the Context of Empirical Studies Devoted to Turkey


Creative Commons License

YURDADOĞ V. , COŞKUN KARADAĞ N.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal - Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, ss.134-164, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal - Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.134-164

Özet

Siyasi, ekonomik, mali ve idari nedenlerle sık sık vergi aflarına başvurulmaktadır. Ancak vergi afları adalet ve eşitlik ilkelerini olumsuz yönde etkilemekte,  vergiye gönüllü uyumu olumsuz etkileyerek vergi yasalarına itaati azaltmaktadır. Sık sık kabul edilen af yasaları dolayısıyla artan af beklentisi mükellefleri vergi borçlarını zamanında ödemeyip, ileri bir tarihte yeni ödeme planı ile ödemeye sevk etmektedir. Bu durum, genel ve sürekliliği olan vergi yasalarına dayanarak tahsil edileceği planlanan vergi gelirlerini olumsuz etkilemektedir. Vergi tahsilatı için yeniden vergi affı yasasına başvurma zorunluluğu siyasi ve ekonomik gerekçelerle birleşince bir kısır döngü halini almaktadır.

Tüm bu söylemlerin doğruluğu yapılan çalışmalarda araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmada, vergi aflarını savunan ve karşı olanların ileri sürdüğü argümanlar, Türkiye’de yapılan ampirik çalışmaların sonuçları veri kabul edilerek değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler: Vergi Affı, Vergi Aflarının Nedenleri, Vergi Aflarına Yönelik Argümanlar, Vergi Uyumu

Governments often  resort to tax amnesties for political, economic, fiscal and administrative reasons. However, tax amnesties adversely affect fairness and equality principles, while negatively affecting tax compliance and reducing obedience to tax laws. Due to the amnesty laws, which are often accepted, the increased forgiveness expectation induce taxpayers to not to pay their due on time, but sends them to pay with a new payment plan at a later date. This situation negatively affects the planned tax revenues to be collected on the basis of general and persistent tax legislation.This situation negatively affects the planned tax revenues to be collected on the basis of general and persistent tax legislation.The obligation to resort to the tax amnesty law for tax collection is becoming a vicious cycle when it is combining with political and economic justifications. The accuracy of all these discourses has been subject do different studies. In this study, the arguments advocated by supporters and opponents to tax amnesties will be evaluated based on the results of empirical studies in Turkey.

 

Keywords: Tax Amnesty, Reasons of the Tax Amnesties, Tax Amnesties Oriented Arguments, Tax Compliance

 

JEL codes: H00 , H20 , H30