Yabancıların Türkçe Öğrenme Sürecindeki Sözlük Tercihleri


Creative Commons License

TÜM G.

1. Uluslararası Ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu., Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.256-264

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.256-264

Özet

Sözvarlığı öğrenimi dil öğrenmenin en önemli parçası ve aynı zamanda da birçok öğrenci için en temel zorluklardan birisidir. Sözcükler manaları aktaran hatta iletişimde yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıran canlı ve önemli dil parçalarıdır. Sözvarlığı ile ilgili yapılmış olan birçok çalışma olmasına rağmen son zamanlarda sözvarlığının öğrenilmesi ve iletişimde kullanılmasıyla ilgili yeni bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu eğilim, dil öğretiminde sözcüklerin listeler halinde metindeki şekliyle ezberletilmesi değil ama sözcük öğretiminin ezberlenmeden öğrenilmesini sağlayacak şekilde yeniden tanımlanmasıdır. Bu yüzden, mesajı iletmede sözvarlığının uygun kullanımını bulmak, sözcüklerin biçimbirimlerini ayırt edebilmek ya da uygulayabilmek ve iletişimi devam ettirebilmek için kullanıcıların dilsel gücünü artırmada önemli rol oynayan sözlük kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı da sözlüklerin ne dereceye kadar öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını, yabancı dil öğrenenler için ne tür sözlüklerin daha yararlı olduğunu, sözlük türlerinin sözcüklerin manasını hatırlamadaki rolünü, kullanılan sözlüğün Türkçe öğrenen öğrencileri etkileyip etkilemediğini değerlendirmektir. Bu çalışmanın katılımcıları farklı fakültelerde eğitimlerine belirli bir süre Çukurova Üniversitesi’nde devam eden ve bu sürede Türkçeyi de yabancı dil olarak öğrenen yabancı öğrencilerdir. Çalışmanın sonucunda, yabancı öğrencilerin uygun sözlük (ikidilli, çokdilli ve elektronik sözlük vb.) kullanımında zorluk yaşadıkları ve bu alanda sözlük çalışmalarının artırılmasının gerekli olduğu bulunmuştur.