Horzum (Feke/Adana) Çinko-Kurşun Cevherleşmesinin 3 Boyutlu Modellemesi


Creative Commons License

Çetin C. G. , Akyıldız M.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, no.3, ss.679-686, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 35 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.21605/cukurovaummfd.846655
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.679-686

Özet

Horzum kurşun Çinko yatakları Kozan-Feke ilçeleri arasında yer almaktadır. Cevherleşme K-G yönlü yaklaşık 20 km boyunca devam etmektedir. Kurşun çinko cevherleşmesi kristalize kireçtaşları, dolomit ve dolomititik kireçtaşlarından oluşan orta Kambriyen yaşlı Çaltepe formasyonuna ait açık renkli kireçtaşları içinde bulunmakta, cevheleşmenin genel duruşu KD-GB doğrultulu ve GD’ye eğimli olarak gözlenmektedir. Cevherleşme kristalize kireçtaşları, dolomit ve dolomititik kireçtaşlarından oluşan orta Kambriyen yaşlı Çaltepe formasyonuna ait açık renkli kireçtaşları içinde bulunmaktadır. Cevherleşmede birincil sülfürlü mineraller; galenit, sfalerit, pirit ve az miktarda kalkopirittir. Oksitlenmiş cevher zonunda ise hidrozinkit, simitsonit, götit, limonit ve az oranda serüzit mineralleri gelişmiştir. Blok model yöntemiyle yapılan hesaplamalarda Horzum Kurşun-Çinko yatağında %5 üzeri tenörde 108000 ton cevher rezervi tespiti edilmiştir.