Glass Buildings Used in Architecture in Different Periods and Their Structural Features


Sönmez Ö. S., Çetin S.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.10, no.21, pp.45-60, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

19. yy’dan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, geniş olanak yelpazesine sahip mimari yapılar,  cam duvarların da kullanılmasıyla hafif, şeffaf ve havadar görüntülü yapıların gelişmesine olanak sunmuştur. Cam üzerinde yapılan teknolojik çalışmalar ve bunun sonucundaki olumlu gelişmeler mimarlar için camı daha çekici bir malzeme yapmıştır. Özellikle çelik ve camın mimari yapılarda birleşmesi saydamlık ve hafiflik yolunu açarak bu alanda yeni gelişmeler sağlamıştır. Görünen o ki camın gelişmeye açık bir malzeme olduğu gün geçtikçe daha çok kabul edilmekte ve cam mimari artık strüktürel olarak da yer almaktadır. Bir zamanlar bir ütopyadan ibaret olan cam mimarisi günümüzde artık bir gerçek haline gelmiştir. Bu anlamda bu çalışma içerisinde 9 adet mimari yapı ele alınmış ve yapısal olarak incelenerek cam binalara örnek olarak sunulmuştur.