The ultrastructural effects of surgical treatment of hydrosalpinx on the human endometrium: a light and electron microscopic study


SAPMAZ T., Gundogdu L. S., ÇETİN M. T., ÜRÜNSAK İ. F., POLAT S.

ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY, vol.43, pp.99-109, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.1080/01913123.2019.1600087
  • Journal Name: ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus
  • Page Numbers: pp.99-109
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Hydrosalpinx, kadınlarda sık görülen bir hastalıktır ve yumurtalıklara kapalı olan tuba uterinanın distal kısmındaki sıvı dolgulu kesenin şeklindeki tıkanıklık ile karakterizedir. Bu çalışmada, hidrosalpinks hastalarından, cerrahi tedaviden önce ve sonra endometrial doku örnekleri almayı ve bu endometrial doku örneklerini hafif ve elektron mikroskobu kullanarak karşılaştırmayı amaçladık.  Cerrahi tedaviden önce 19-46 yaş aralığında bilateral hidrosalpinks olan 24 kadından endometriyal doku örnekleri alındı ??ve hidrosalpinks olmayan beş kadından normal endometriyal dokular toplandı ve kontrol grubu olarak değerlendirildi.Hidrosalpinks hastalarının endometrial örneklerinde; Organel yıkımı, organel yıkımı ile ilişkili membranöz  yapıları temsil eden, yüzey epiteli inceltme, mikrorovilus sayısında azalma ve mikrovillus yapılarında pinopodlar, heterokromatinde artış ve apikal sitoplazmada ve intraepitelyal makrofaj ve lenfositlerde endoplazmik retikulum csisternalarında, çekirdekte genleşme ve vakuolizasyonda piknotik değişiklikler artmıştır. Her ne kadar hidrosalpinksin cerrahi tedavisinden sonra elde edilen endometrial dokularda hafif yapısal değişiklikler görülse de, yüzey epiteli, glandüler ve stromal hücre yapıları kontrol endometrial örneklere daha benzerdi. Sonuç olarak; hydrosalpinx hastalarının endometrial dokularında ciddi yapısal değişiklikler meydana geldi. Bu yapısal anormallikler cerrahi tedaviden sonra ortadan kalktığından, hidrosalpinksli hastalarda cerrahi tedavinin etkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endometriyum, İnsan, Hidrosalpinks, cerrahi tedavi, Ultrastrüktür

ABSTRACT

Hydrosalpinx is a disease commonly observed in women and characterized by the obstruction which is in the shape of a fluid-filled sac at the distal part of tuba uterina closed to the ovary. In this study, we aimed to obtain endometrial tissue samples from the hydrosalpinx patients, before and after the surgical treatment and compare these endometrial tissue samples by using light and electron microscope. Endometrial tissue samples were obtained from the 24 women with bilateral hydrosalpinx range 19–46 years before and after the surgical treatment, and normal endometrial tissues were collected from five women without hydrosalpinx and evaluated as a control group. In endometrial samples of hydrosalpinx patients; it was observed that large and unregulated interstitial spaces representing the organellar destruction, membranous whorl structures associated with organelle destruction, thinning in the surface epithelium, decreasing in numbers of microvillus and pinopodes in microvilli cells, increasing in heterochromatin and picnotic changes in the nucleus, expansion, and vacuolization in the endoplasmic reticulum cisternae in the apical cytoplasm and intraepithelial macrophages and lymphocytes were rised in number. Although mild structural changes were observed in endometrial tissues obtained after surgical treatment of hydrosalpinx, surface epithelium, glandular and stromal cell structures were more similar to control endometrial specimens. In conclusion; serious structural changes have occurred in endometrial tissues of hydrosalpinx patients. These structural abnormalities have removed after surgical treatment so it is considered that surgical treatment is effective in patients with hydrosalpinx.

KEYWORDS: Endometriumhumanhydrosalpinxsurgical treatmentultrastructure