Dynamic Modeling of Slider-Crank Mechanism for Selecting Input Parameters for Desired Piston Speeds: Lumped Mass Approach


SARIGEÇİLİ M. İ., AKÇALI İ. D.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, no.4, pp.67-82, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Here the dynamic behavior of slider-crank mechanism with a driving force applied at crank-pin center, has been modeled to formulate the piston speed.  In view of the abundance of the parameters involved, a lumped parameter approach has been preferred to obtain a compact equation in the form of a second order non-linear differential equation. The complexity of the resulting equation has mandated implementing a numerical solution technique by which the effects of the selected parameters on the piston speed have been investigated. Under similar conditions an experimental model has been prepared and the tests have been carried out to compare the results. Low error levels achieved in two results have demonstrated the validity of the developed model.

Piston hızının çıkarılması için, krank-pim merkezine bir kuvvet uygulanan krank-biyel mekanizmasının dinamik davranışı modellenmiştir. Dahil edilen parametrelerin çokluğu göz önüne alındığında ikinci dereceden lineer olmayan bir diferansiyel denklem şeklinde kompakt bir denklem elde etmek için topaklanmış parametre yöntemi tercih edilmiştir. Elde edilen denklemin karmaşıklığı, bir sayısal çözüm yöntemi uygulamayı zorunlu kılmıştır. Bu yolla çalışmada seçilen parametrelerin piston hızı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Benzer şartlar altında deneysel bir model hazırlanmış ve sonuçları karşılaştırmak için testler gerçekleştirilmiştir. İki sonuç arasında elde edilen düşük hata oranları geliştirilen modelin geçerliliğini kanıtlamıştır.