KRİPTO PARA, BİTCOİN VE ÜLKELERİN DÜZENLEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Güneş İ. , Eser F.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 22 - 25 Şubat 2021, ss.1-2

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Balıkesir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2

Özet

Dijital teknoloji, ekonomi ve toplum yaşamı için önemli faydalar yaratmaktadır. Bu gelişmelerden en popüler olanı şüphesiz blockchain altyapısının bir çıktısı olan Bitcoin'dir. Blockchain gelecek vaat eden teknolojilerden biri ve bitcoin kripto paralardan biridir.  Bitcoin, digital bir paradır ve hükümet tarafından verilen para birimlerinin aksine, merkezi olmayan bir otorite tarafından işletilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, dünyadaki kripto para birimlerini çevreleyen yasal ve politika genel görünümü incelemektir. Son yıllarda kripto paran giderek daha popüler hale gelmiştir. Bu çalışmada dijital parayla ilgili hangi düzenlemelerin farklı ülkelerde uygulandığını incelenecektir. Farklı ülkelerin yetkilileri, blockchain teknolojilerinin potansiyelini anlamak ve karlı bir şekilde kullanmak için çaba sarf etmektedirler. Ancak öncelikle belirli bir dizi yasal düzenleme yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu tür kuralların belirli ülkeler düzeyinde işe yarayıp yaramayacağı veya mevzuatın tüm dünyaya yayılıp yayılmayacağı ise henüz net değildir.  Dünyanın dört bir yanındaki farklı ülkelerde yargı otoritelerinin kripto para düzenlemelerindeki değişiklikleri duyurmasıyla, Önümüzdeki on yıl, kripto düzenlemelerinin standart hale geldiği dönem olabilir.

Digital technology creates significant benefits for the economy and community life. The most popular of these developments is undoubtedly Bitcoin, which is an output of the blockchain infrastructure.  Blockchain is one of the promising technologies and bitcoin  is one of the crypto moneys.  Bitcoin is a digital currency and operated by a decentralized authority, unlike government-issued currencies.

The aim of this study was to investigate the legal and policy landscape surrounding cryptocurrencies around the world. Recent years have shown that crypto are becoming increasingly popular. In this study we examined what regulations related to digital money have different countries applied? 

The authorities of different countries are making efforts to fully and profitably use the potential of blockchain technologies, But first, they need to draw up a specific set of regulatory requirements. It is not clear, whether such rules will work at the level of particular countries or if the legislation will be extended to the whole world. With jurisdictions around the globe announcing changes to crypto regulations, Next ten years could be the period crypto regulations become standardized.