Targeted Cancer Therapy: Tyrosine Kinase Inhibitors


Küpeli S.

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.31, no.2, pp.78-81, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17827/aktd.1081737
  • Journal Name: Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.78-81
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Cancers generally contain multiple genetic and epigenetic abnormalities, but several key genes maintain the malignant phenotype and cellular survival. Tyrosine kinases are often involved in the cellular response with growth factors, cytokines, and hormones. These molecules are responsible for tumor growth by various mechanisms. It is thought that tyrosine kinase inhibitors may have a wide range of therapeutic efficacy. Significant response rates could not be obtained in phase 1 studies with any of the agents in monotherapy, and other options are being investigated by administering high doses in short periods and combining drugs that may affect different pathways.
Kanserler genel olarak çoklu genetik ve epigenetik anormallikler içermekte fakat birkaç anahtar gen sayesinde malign fenotip ve hücresel sağkalımın devamlılığı sağlanmaktadır. Tirozin kinazlar sıklıkla büyüme faktörleri, sitokinler ve hormonlar ile hücresel cevapta rol oynarlar. Bu moleküller tümör büyümesinden çeşitli mekanizmalarla sorumludurlar. Tirozin kinaz inhibitörlerin geniş bir terapötik etkinliğinin olabileceği düşünülmektedir. Tek ilaçla yapılan tedavide bu inhibitörlerin hiçbiri ile faz 1 çalışmalarda önemli cevap oranları elde edilememiş olup yüksek dozların kısa sürelerde verilmesi ve değişik yolaklara etkili olabilecek ilaçların kombine edilmesi gibi diğer seçenekler araştırılmaktadır.