İbn Sina'nın 'Düşünen Nefsi ve Durumlarını Tanıma' Adlı Risalesinin Çeviri ve İncelemesi


AKKANAT H.

Felsefe Dünyası, ss.163-185, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Felsefe Dünyası
  • Sayfa Sayıları: ss.163-185

Özet

Çevirerek incelediğim bu risale, İbn Sina’ya ait olup Orta Çağ felsefeleri açısından üç önemli nokta içermektedir: a) İbn Sina felsefesinin bir özetidir, b) din-felsefe birleşimi üzerinedir, c) gnostik bilginin imkanları sunulmuştur. Ben de bu risaleyi Şifa ve İşarat ile karşılaştırarak inceledim.

This article I translated and studied belongs to Avicenna and has three important points for the Medieval philosophies: a) It is a summary of Avicenna philosophy, and b) a treatise on reconciling philosophy and religion, and c) it offers the possibilities of gnostic knowledge. And I studied this treatise by comparing it to al-Shifâ and al-Ishârât in the article.