Babadıllimanı Koyu?ndaki (Silifke İÇEL) İzmarit Balıklarının (Spicara smaris (LINNAEUS, 1758)) Büyüme ve Üreme Özellikleri


YELDAN H., AVŞAR D., ÖZÜTOK M., ÇİÇEK E.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, vol.20, pp.35-42, 2003 (Peer-Reviewed Journal)