Ostracods near the Silurian/Devonian Boundary from the Central Taurides, Turkey/ Orta Toroslarda (Güney Türkiye)S/D sınırı Ostrakodları


NAZİK A. , GROSSUFFENORDE H., ŞEKER E.

18th Paleontology-Stratigraphy Workshop with International Participation/Uluslararası katılımlı 18. Paleontoloji Çalıştayı, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri