Bor yağının ağaç malzemenin bazı mekanik özelliklerine etkisi


BATAN F. , ÖZÇİFÇİ A.

POLİTEKNİK DERGİSİ, cilt.12, sa.4, ss.287-292, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: POLİTEKNİK DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.287-292

Özet

Bu çalışmada, sanayi atığı bor yağı ile emprenye edilmiş Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.), Doğu kayını
(Fagus orientalis Lipsky) ve sarıçam (Pinus Sylvestris L.) odunlarının bazı mekanik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaca uygun olarak, deney örnekleri ASTM-D 1413 esaslarına göre iki farklı yöntemle emprenye edilmiştir. Birinci
yöntemde 1 saat ön vakum, 1 saat 4 atm basınç altında emprenye sıvısına tabi tutulup dolu hücre metodu, ikincisinde ise normal
şartlarda 1 saat daldırma metodu uygulanmıştır. Deneyler sonucunda; en yüksek retensiyon miktarı ve oranı basınç yöntemiyle
emprenye edilen sarıçam odunu örneklerde, en yüksek yoğunluklar basınç yöntemiyle emprenye edilen kayın odunu örneklerde
elde edilmiştir. Mekanik dirençler bakımından; en yüksek eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, basınç direnci ve dinamik
eğilme direnci kayın odunu kontrol örneklerinde, en düşük basınç yöntemi ile emprenye edilen göknar örneklerinde elde
edilmiştir. Sonuç olarak, atık bor yağının ağaç malzemenin mekanik özelliklerini %2-%5 oranında düşürdüğü bununda
istatistiksel olarak önemsiz olduğu belirlenmiştir. Buna göre ağaç malzemenin mekanik etkilere maruz kalacağı yerlerde
daldırma yöntemiyle emprenye edilmesi önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Emprenye, bor yağı, eğilme direnci, ağaç malzeme
In this study, it was aimed to determine some physical and mechanical properties of Uludag fir (Abies bornmülleriana
Mattf.), Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) and Scots pine (Pinus Sylvestris L.) woods impregnated with waste of boron oil.
For this purpose, test samples were impregnated with two different methods according to ASTM-D 1413 standards. In the first
method, full cell method, for an hour the wood materials were vacuumed for an hour and then they were impregnated under 4
atm for an hour. As for the second method, they were immersed in boron oil for an hour. The results of the experiments show
that the highest amount of retention ratio and densities were observed in beech samples. In mechanical strength, the highest
bending strength, modulus of elasticity, compression strength and dynamic bending strength were obtained in beech control
samples. In conclusion, the wood material should be impregnated by pressure method if waste boron oil is to be used in the
fields which will be exposed to physical pressure. Moreover, waste boron oil caused decreasing the mechanical properties as
2% or 5%. However, it is determined that this result is not important for properties of wood materials. According to this wood
material could be impregnated by dipping method if it is to be used in the fields which will be exposed to mechanical
pressure.
Keywords : Impregnation, boron oil, bending strength, wood material