(isim1+lI/+lU) (İsim2 +lI/+lU)? Kuruluşundaki İkilemeler


Abik A. D.

Türkoloji Dergisi, vol.17, no.2, pp.1-20, 2010 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Türkoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-20

Abstract

The Reduplications Which Are Formed As 
"(Noun 1/ Il +IU) (Noun 2+ II / IU)" 
Abstract: The reduplication formations, which are in the structure of belli 
başlı, boylu poslu, güçlü kuvvetli, irili ufaklı, are examined in this study. We have 
discussed in this study if there is a criterion that can discriminate hendiadyoins, 
which are formed with words carrying +Ilg + Iug adjective suffix, from the structure 
of + Il ... + Il, which expresses togetherness, and is used in old Turkish language, 
besides mixed one another in Turkish language. We have concluded that the 
meaning criteria such as antonymy, synonymy and accent can be used as a criterion. 
Key Words: Reduplication, Hendiadyoin, Repetition, Twin Word, Collective 
Suffixes, Old Turkish, Turkish Language, Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü. 
Özet: Bu çalışmada, belli başlı, boylu boslu, güçlü kuvvetli, irili ufaklı
yapısındaki ikileme kuruluşları incelenmiştir. Türkiye Türkçesinde birbirine 
karışmış olan Eski Türkçede kullanılan birliktelik ifade eden +lI.....+lI yapısı ile 
+lIg / +lUg sıfat eki taşıyan kelimelerle kurulmuş hendiadyoinleri ayırt edici bir 
ölçü bulunup bulunamayacağı tartışılmıştır. Zıt anlamlılık, eş anlamlılık gibi anlam 
ölçütlerinin ve vurgunun ölçü olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
Anahtar kelimeler: ikileme, hendiadyoin, tekrar, ikiz kelime, koşma takım, 
Eski Türkçe, Türkiye Türkçesi, Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü.