An overlooked lesion of the anorectal junction: cloacogenic polyp.


Gültuna S., Usküdar O. , Köklü S., Başar O., Yüksel I., Alper M.

Hepato-gastroenterology, vol.55, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Letter
  • Volume: 55
  • Publication Date: 2008
  • Title of Journal : Hepato-gastroenterology