Which stenosis was responsible for pulmonary edema: Aortic stenosis, severe coronary artery stenosis or bilateral renal artery stenosis?


DENİZ A. , CÜREOĞLU A. , GÖK M. , DEMİR M.

12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 10 - 13 Mart 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri