Uyarlanmış Optimal Tahmin Edicinin Performansı


ÖZBAY N. , KAÇIRANLAR S.

9. Uluslararası İstatistik Kongresi, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri