Polikliniğimize Başvuran Beta Talasemili Hastaların Demografik Verileri


EVRAN M. , GÜRKAN E. , TULİ A.

32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2006

  • Basıldığı Ülke: Türkiye