Domateste Oluşan Mekanik Zedelenme Üzerine Taşıma Sırasındaki Titreşim Etkilerinin Araştırılması


ÖZGÜVEN F., VURSAVUŞ K. K.

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, no.17, pp.33-40, 2002 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2002
  • Title of Journal : Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.33-40

Abstract

From the vegetables are harvested until they reach the consumer, a series of mechanical handling operations present opportunities for mechanical damage to occur. Mechanical damages affecting the quality during harvest and handling such as bruising, abrasion, cuts and punctures are irreversible and have a cumulative effect with each step of the handling process.

               In the modern agricultural production, only a small amount of products reach directly from the producer to consumer. The processes involved in distribution are packaging, transport, storage, marketing and retailing. These produces are subjected to mechanical damage by depending on impact, compression and vibration abuse occurring during processes after and before harvesting. Therefore, studies for protecting of vegetable quality in handling should be made. The objective of this study was to investigate the effect of the vibration frequency, acceleration and duration on the quality of tomatoes by using laboratory vibration simulator.

               According to the result of this study, it was obtained that vibration frequency, acceleration and duration affected on tomato damage in 1%(P<0.01) statistically. By depending on interactions, vibration duration x vibration frequency did not affect on tomato damage and vibration frequency x vibration acceleration affected on tomato damage in 1% (P<0.01) statistically.

Tarımsal ürünler hasat edildikten tüketiciye ulaşana kadarki zaman içerisinde, mekanik hasarın oluşumuna neden olan bir seri hasat sonrası işlemlere uğramaktadır. Meyve yüzeyinde oluşan renk koyulaşması, aşınma, kesilme veya delinme gibi mekanik hasarlar geri dönüşü mümkün olmayan hasar tipleridir ve hasat sonrası işlemler ile artan bir etkiye sahiptir.

               Modern tarımsal üretimde, ürünlerin sadece belirli bir miktarı doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşmaktadır. Tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşmadan önceki aşaması dağıtım sistemi aşamasıdır. Dağıtımda söz konusu işlemler; paketleme, taşıma, depolama, pazarlama ve perakende satıştır. Bu ürünler, dağıtım sistemleri içerisinde yer alan paketleme öncesi ve sonrası işlemler sırasında oluşan çarpma, sıkıştırma ve titreşim durumuna bağlı olarak zedelenmeye maruz kalmaktadır. Bu nedenle, hasat sonrası işlemlerde meyve kalitesini korumaya yönelik çalışmalara yer verilmelidir. Bu çalışmada laboratuvar koşullarında bir titreşim düzeneği kullanılarak, titreşim frekansı, titreşim ivmesi ve taşıma süresinin domates kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

               Araştırma sonuçlarına göre; taşıma süresi, titreşim frekansı ve titreşim ivmesinin %1(P<0.01) önem seviyesinde istatistiksel anlamda ürün zedelenmesi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. İnteraksiyonlara ilişkin olarak; titreşim süresi x titreşim frekansının istatistiksel anlamda ürün zedelenmesi üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı ve titreşim frekansı x titreşim ivmesi interaksiyonunun %1(P<0.01) önem seviyesinde ürün zedelenmesi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.