SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AHLAKİ SIKINTI VE EMPATİK EĞİLİMLERİNİNBELİRLENMESİ: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ÖRNEĞİ


Cenkci Z., ÖNER YALÇIN S., KARAÇAY YIKAR S. , NAZİK E.

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi”, 18 - 21 Ekim 2018