Tekstil Malzemelerinden Salınan Mikro Liflerin Çevresel Etkilerinin İncelenmesi


ÖZKAN İ.

Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 27 September 2019, vol.1, pp.515-519

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.515-519

Abstract

Since the start of the mass production of plastics, improvements in production techniques caused a significant increase in the plastics that lighter, stronger, long lasting and corrosion resistant. Mass production led to the use of plastics in all areas of life. Extensive use of plastic materials causes extreme micro plastic pollution in aquatic and terrestrial environments. Textile products are one of the important sources of micro fiber. In this study, the amount of fiber released during the washing of textile products and its effects on the environment were evaluated on the results of the studies in the literature.

Keywords: Sustainability, micro fiber, micro plastic, textile

Plastiklerin seri üretime başlamasından bu zamana, üretim tekniklerindeki gelişmeler, plastiklerin daha hafif, sağlam, kalıcı ve korozyona dayanıklı çeşitlerinde ciddi bir artışa neden olmuştur. Bu artış beraberinde plastiklerin, hayatın her alanında kullanılmasının önünü açmıştır. Yoğun kullanım sucul ve karasal ortamdaki aşırı mikro plastik kirliliğine neden olmaktadır. Tekstil ürünleri önemli mikro lif kaynaklarından bir tanesidir. Çalışma kapsamında tekstil ürünlerinin yıkanması esnasında salınan lif miktarları ve bunun çevre
üzerindeki etkileri literatürdeki çalışmaların sonuçları üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, mikro lif, mikro plastik, tekstil