A Harmful Thrips Species on Lemon in The Eastern Mediterranean Region of Turkey: Thrips hawaiiensis (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae)


Creative Commons License

Atakan E., Pehlivan S.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.23, no.1, pp.19-25, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
  • Page Numbers: pp.19-25

Abstract

Bazı thrips türlerinin özellikle genç turunçgil meyvelerinde zararlı

oldukları bilinmektedir. Bu amaçla, thrips sürveyleri, Adana ve

Mersin illerinde, çiçeklenme döneminden başlayarak limon meyveleri

4-5 cm çapına gelinceye kadar dönemde yürütülmüştür. Her bahçede

tesadüfü olarak 100 meyve thrips zararı yönünden incelenmiştir.

Toplam 13 Thysanoptera türü bulunmuştur. Adana ilinde farklı

turunçgil çeşitlerinde Frankliniella occidentalis (Pergande) çok

yaygın olarak bulunurken, Mersin ilinde limonlarda Thrips

hawaiiensis (Morgan) ana thrips türü olmuştur. F. occidentalis’in

yaygın olduğu yerlerde thrips zararı görülmemiştir. T. hawaiiensis

limon çiçeklerinde meyvelerinde zararlı bir tür olarak ortaya

çıkmıştır. Thrips çiçeklerde ve meyvelerde gümüşü veya bronzlaşmış

lekelere neden olmuştur. Thrips zararı çiçek petal yapraklarının

dökümünden sonraki 3. veya 4. haftalarda, mayıs ayı ortalarında

gözlenmiştir. T. hawaiiensis nedeniyle örneklenen limon

meyvelerinde lekelenme oranı %20 ile %34 arasında değişmiştir.