Çiftçilerin Kredi Kullanımlarına Etki Eden Faktörler: Adana İli Karaisalı İlçesi Örneği


Cengiz B., AKDEMİR Ş.

13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, 6 - 08 Kasım 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri