Divan Şiirinde Hazan


BATİSLAM H. D.

Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, KÖKSAL M. F., BAYKOCA A. N., Editör, Bizim Büro Basımevi, Ankara, ss.155-174, 2003

  • Basım Tarihi: 2003
  • Yayınevi: Bizim Büro Basımevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.155-174
  • Editörler: KÖKSAL M. F., BAYKOCA A. N., Editör

Özet

Divan şiirinde hazan ve hazanla ilgili öğeler daha çok hazaniyelerde yer
almakla birlikte diğer nazım şekilleriyle yazılmış şiirlerde de hazandan ve kimi
özelliklerinden söz edilmektedir.
Bu çalışmada değişik yüzyıllarda yaşamış divan şâirlerinin şiirlerinden
ve hazaniye örneklerinden yola çıkılarak, divan şâirlerinin şiirlerinde yer
verdikleri hazanla ilgili öğeler, hazana yüklenen anlamlar, hazan motifinin hangi
durumlarda ne amaçla kullanıldığı üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hazan, sonbahar, hazaniye, divan şiiri, mevsim.