Kariyer Kavramı ve Maden Mühendisleri İçin Kariyer Seçenekleri


Müftüoğlu Y. V. , Erol İ.

MADENCİLİK DERGİSİ, vol.52, no.4, pp.37-43, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 52 Issue: 4
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : MADENCİLİK DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.37-43

Abstract

This article deals with career concept, career path, career development, career planning and the phases of career planning. One of the most popular tools in contemporary planning and management is strategic planning. Application and adaptation of strategic planning to individual career development is explained. Furthermore, career and job alternatives for mining engineers are presented. Finally, in terms of how to become a successful mining engineer, required personal features and skills are emphasized.

Bu makalede kariyer kavramı, kariyer yolu, kariyer gelişimi, kariyer planlama ve aşamaları ele alınmıştır. Günümüzde planlama ve yönetimde en popüler araçlardan biri de stratejik planlamadır. Stratejik planlamanın bireysel kariyer planlamaya dönüşümü ve uygulanması açıklanmıştır. Ayrıca maden mühendisleri için kariyer ve iş seçenekleri sunulmuştur. Son olarak, başarılı bir maden mühendisi olabilme açısından gerekli kişisel özellik ve beceriler vurgulanmıştır