OSMANLI DÜŞÜNCESİNİN TÜRKİSTAN KAYNAKLARI: TİMUR DÖNEMİ ÂLİMLERİ VE ESERLERİ


ÇOŞAR H. , ÇUHADAR C.

I. MİLLETLERARASI TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN MÜNASEBETLERİ SEMPOZYUMU, 8 - 10 Kasım 2018