Türkiye İmalat Sanayiinde Ölçek Genişlemesi Ve Verimlilik İlişkileri: Verdoorn Hipotezi Üzerinden Ampirik Bir Bakış


ATEŞ S.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.39, no.1, pp.19-45, 2017 (Peer-Reviewed Journal)