DAİMİ KOVUŞTURMA AFFI: KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME


Coşkun Karadağ N.

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL KONULAR ve MULTİ-DİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU, Editor, İKSAD ULUSLARARASI YAYINEVİ, Ankara, pp.59-68, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İKSAD ULUSLARARASI YAYINEVİ
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.59-68
  • Editors: Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU, Editor

Abstract

Mükellef ile vergi idaresinde yaşanan sorunlar/uyuşmazlıklar idari aşamada ya da yargı aşamasında çözümlenmektedir. İdari aşamada çözüm mekanizmalarına 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) yer verilmiş, 7194 Sayılı Kanun ile bunlara bir yenisi daha eklenmiştir. Temel amacı, yargı aşamasına taşınan uyuşmazlıkların sayısının ve dolayısıyla yargının iş yükünün azaltılması olan “kanun yolundan vazgeçme” mekanizması VUK’un 379.maddesinde düzenlenmiştir. Bu çalışmada, Adalet Bakanlığı’nın 2018 yılı Adli İstatistik verilerine dayanarak, yargının iş yükü belirlenecek ve kanun yolundan vazgeçme müessesesinin iş yüküne potansiyel etkisi değerlendirilecektir