Bis(dimetilglioksimato)demir(III) kompleksi ve dimetilglioksim ligandının elektrokimyasal davranışları.


ÖZBOLAT G., DÖĞÜŞ Y. , TULİ A.

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies., 26 - 29 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri