Görüntü İşleme Teknikleri ile Örme Kumaşlardaki Boncuklanma Direncinin Objektif Ölçümü


TELLİ A. , ÖZKAN İ.

Tekstil ve Mühendis, cilt.25, sa.112, ss.313-318, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 25 Konu: 112
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Tekstil ve Mühendis
  • Sayfa Sayıları: ss.313-318

Özet

Tekstil sektöründe görüntü işleme prensibine dayalı ölçüm tekniklerinin geleneksel boncuklanma ölçümünün yerini almaya hazırlanmaktadır. Bu çalışmada örme kumaşlardaki boncuklanmanın objektif olarak değerlendirilebilmesi için MATLAB yazılımı kullanılmıştır. 1000, 2000, 3000, 5000 ve 7000 devirlerde boncuklandırılmış örme kumaştan görüntüler alınmıştır. Yazılıma yüklenen görüntülerde, kumaş yüzeyinin sayısallaştırılması, boncukların belirlenmesi ve bölütlenmesi gerçekleştirilmiştir. Gri Düzey Eş Oluşum Matrisi (GLCM) kullanılarak doku analizi yapılmıştır. Görüntülerin başlıca öznitelikleri çıkarılmıştır. Kumaş üzerine uygulanan sürtme hareketinin artması ile boncuk sayısı, boncuk alanı, matris elementlerinin ortalaması, standart sapması, entropisi ve karşıtlık değerleri artış göstermiştir. Enerji ve homojenite değerleri azalmıştır.

 In the textile industry, measurement techniques based on image processing principles prepare to take over subjective evalution. In this study, MATLAB software was used to evaluate pilling of knitted fabrics as objective. Knitted fabric images were taken in the cycles of 1000, 2000, 3000, 5000 and 7000. Fabric’s surface digitization, pills detection and segmentation were carried out from these images. Texture analysis was performed with Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM). After this phase, pill quantizations were made using images in matrix format obtained from image processing studies. Standart deviation, entropy and mean of matrix elements, pill count, pill area and contrast values increased with the increase of rubbing cycles applied on the fabric. Furthermore, the increase of rubbing cycles caused decrease in energy and homogenite.