Okul Öncesi Eğitimde Proje Yaklaşımı


ASLAN D. , Köksal Akyol A.

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.87-105, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 16
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.87-105

Özet

Proje yaklaşımı, müfredatın birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı geliştirilmiş ve çağdaş ülkelerde uygulanmakta olan bir öğretme ve öğrenme modelidir. Proje çalışmaları ise, bir konunun genellikle bütün bir sınıf tarafından, bazen ise sınıf içerisindeki küçük bir grup ya da bir çocuk tarafından bireysel olarak derinlemesine araştırılmasıdır.

            Proje yaklaşımı çocuk merkezli bir yaklaşımdır. Projeler çocukları kimi zaman bir grup çocuk, kimi zaman da bireysel olarak tek bir çocuk tarafından başlatılabilmektedir. Bazen de, öğretmen tarafından başlatılarak bütün çocukların katılımları ile yönlendirilebilmektedir.

            Bu çalışmada, proje yaklaşımının tanımı, okul öncesi eğitimdeki yeri, proje çalışmalarında konu seçimi, öğretmenin proje çalışmasındaki sorumlulukları, proje çalışmasının aşamaları, proje çalışmalarında değerlendirme konuları üzerinde durulmuş ve proje yaklaşımına dayalı bir etkinlik örneğine yer verilmiştir. Sonuç kısmında da konu ile ilgili bir takım öneriler sunulmuştur.