Halk Eğitimi Merkezlerini Tercih Sebepleri ileFiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Arasındakiİlişkinin İncelenmesi: Antalya İli Örneği


AYKIN A. G. , BİLİR F. P.

10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018