Hastane Atık Sularıyla Kontamine Edilen Deniz Suyundanİzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Sefalosporin GrubuAntibiyotiklere Karşı Direnç Düzeyleri


AKKAN T., KAYA A., DİNÇER S.

Türk Mikrobiyol Cem Derg, vol.41, no.1, pp.18-21, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Doi Number: 10.5222/tmcd.2011.018
  • Title of Journal : Türk Mikrobiyol Cem Derg
  • Page Numbers: pp.18-21