TİROİD FOLİKÜLER NEOPLAZİ ŞÜPHELİ HASTALARDA NÖTROFİL LENFOSİT VE TROMBOSİT LENFOSİT ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


DALCI K. , ALTIOK M.

4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 22 - 23 Ağustos 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri